"I can resist everything except temptation"

Love me or leave me
- Hey, where is everybody going?

More than average

"If I'm going to be anything more than average, if anyone is going to remember me, then I need to go further, in art, in life, in everything."

Wuthering Heights

“What were the use of my creation, if I were entirely contained here? My great miseries in this world have been Heathcliff's miseries, and I watched and felt each from the beginning: my great thought in living is himself. If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger: I should not seem a part of it.”
----
“Vad skulle det vara för mening med att jag är född om detta var allt jag ägde, om detta var hela min tillvaro? De stora olyckor jag känt här i världen har varit hans olyckor, och redan från första början såg jag dem i mig själv; det är han som är meningen med mitt liv. Om allting annat gick under men han fanns kvar, skulle jag fortfarande leva, och om allt annat fanns kvar och han förintades, skulle hela universum förvandlas till något ödsligt stort och främmande, jag skulle inte höra dit längre.”

RSS 2.0